من به شرف خود سوگند ياد مي‌كنم، كه به اندازه توانايي‌ام وظيفه خود را نسبت به خدا، دين و ميهنم انجام داده، از مقررات و قوانين پيش آهنگي پيروي نمايم. هميشه به مردم و هم­نوع خود ياري و مدد كاري كنم. تن خود را توانا، خرد خود را بيدار و روان خود را پاك نگه دارم.

 

© 2016 pishahang.org. All Rights Reserved. Designed By www.nesotek.com