سوگند پرچم پيش آهنگان جمهوری اسلامی ايران:

من به اين پرچم مقدس، كه مظهر استقلال ميهن من است، سوگند وفاداری ياد مي كنم،

زنده باد ملت، پاينده باد ميهن، برقرار باد پرچم جمهوري اسلامی ايران.

© 2016 pishahang.org. All Rights Reserved. Designed By www.nesotek.com