تاريخچة پيش‌آهنگي جهان وايران اگربه تفضيل نوشته شود به تنهايي يك كتاب مستقل و جداگانه خواهد بود. آنچه به عنوان تاريخچة پيش‌آهنگي بيان مي‌شود شرح مختصري از پيدايش و شروع پيش‌آهنگي در جهان و ايران است.
تاريخچة پيش‌آهنگي جهان با زندگي مؤسس آن،لرد بيدن پاول، شروع مي‌شود. زيرا محيط زندگي، تجربه‌ها، مطالعات و در نهايت هوش و استعداد ذاتي او در پيدايش روش تربيتي پيش‌آهنگي و تشكيلات عظيم جهاني آن مؤثر بوده است.
روبرت استفنسن اسميت بيدن پاول سال 1858 در خانواده‌اي نجيب و نسبتاً متمكن انگليسي در لندن به دنيا آمد. در كودكي پدر خود را از دست داد ولي محيط زندگي او در خانواده ومدرسه و همچنين نبوغ و استعداد ذاتي، موجب تربيت درست او شد. او در زمان تحصيل شايستگي فراوان از خود نشان داد. بيشتر اوقات فراغت را به مطالعه در طبيعت و زندگي با حيوانها مي‌گذراند. به نقاشي و طراحي علاقمند بود و با تمرين و ممارست نقاش و طراح ماهري شد. به طوري كه اكنون طرح‌ها و نقاشي‌هاي زيباي فراواني از او به ياد گار مانده است.

بيدن پاول پس از دورة دبيرستان وارد ارتش شد اودرمقام يك افسرجزء در هندوستان خدمت مي كرد.پس ازچند سال به علت بيماري به انگلستان مراجعت كرد وبعد مأمور خدمت در ارتش انگلستان در آفريقا شد و درطول سالهاي خدمت به خاطر لياقت و شايستگي فراوان تا درجة ژنرالي ارتقا يافت.

مطالعه در وضع زندگي بوميان آفريقا و موفقيت‌هاي آنان به دنبال آشنايي با عوامل طبيعت و استفاده از امكانات طبيعي كه مقابل ارتش انگلستان به دست مي‌آورند اين فكر را در بيدن پاول به وجود آورد كه اگر به سربازان تعليمات مخصوص دهند و مانند بوميان آفريقايي براي رويايي با مشكلات طبيعي آماده شوند ، بهتر در مقابل دشمن پايداري مي‌كنند و خويشتن را از خطرهاي مختلف طبيعي حفظ مي‌كنند.

به دنبال اين فكر، گروهي از سربازان را با تعليمات پيش‌آهنگي كه اساس آن خود ياري و مسئوليت فردي بود آشنا ساخت و با كمك همين سربازان موفقيت‌هاي مهمي در جنگ با بوميان آفريقايي بدست آورد.
همچنين زمانيكه با تعداد كمي سرباز از شهر ميفكينگ دفاع مي‌كرد به علت كمبود افراد براي كارهاي ساده و سبك، مانند فرمانبري از كودكان و نوجوانان استفاده كرد.از اين فكر نتيجه بسيار رضايت‌بخش به دست آورد و مشاهده كرد كه كودكان و نوجوانان با هوش و استعداد ذاتي‌اي كه دارند قادرند كارهاي مهمي را كه كسي از آنها انتظار نداشت انجام دهند.
به تدريج فكر تعليم وتربيت كودكان، نوجوانان و جوانان در بيدن پاول قوت گرفت وبه دنبال همين فكر پس از آنكه از آفريقا به انگلستان مراجعت نمود ازخدمت به ارتش استعفا داد و تمام وقت خود را صرف تعليم و تربيت نوجوان و جوانان و ايجاد سازمان پيش‌آهنگي نمود.

افكار و نقشه‌هاي تربيتي بيدن پاول، مورد توجه و حمايت پادشاه و دولت انگلستان قرار گرفت و مردم نيزبه نحو بي‌سابقه‌اي استقبال كردند و در نتيجه فعاليت هاي پيش‌آهنگي روز به روز ابتدا در انگلستان و بعد در سراسر جهان توسعه يافت.

فعاليت‌هاي رسمي پيش‌آهنگي در سال 1907 با تشكيل اولين اردوي پيش‌آهنگي در جزيرة براون سي آغاز شد. در اين اردو فقط بيست نفر جوان 15 تا 18 ساله، به سرپرستي بيدن پاول شركت داشتند. اين اردو بسيار رضايت بخش و مفيد بود و فكر گسترش‌ تعليم هاي پيش‌آهنگي را در افكار مردم و اوليا تقويت كرد. به همين سبب سال 1907 سال آغاز تشكيل پيش‌آهنگي شمرده مي‌شود.

بيدن پاول، كتاب پيش‌آهنگي براي پسران را درسال 1908 منتشر كرد. اين كتاب در همان ابتدا مورد استقبال عموم قرار گرفت و هنوز در سراسر جهان مورد استفاده سازمان‌هاي پيش‌آهنگي است. كه در حقيقت يكي از عوامل مهم پيشرفت پيش‌آهنگي به شمار مي‌رود.

در سال 1920 گيلول پارك در نزديكي لندن براي ايجاد اردوگاه پيش‌آهنگي به بيدن پاول‌ اهدا شد. بيدن پاول از همان آغاز كار يك قسمت از اين پارك بزرگ را براي تعليم مربيان اختصاص داد و چندين دوره سرپرستي و تعليم دوره‌هاي تعليماتي مربيان را بر عهده گرفت.

مركز تربيتي گيلول پارگ كم‌كم ارزش و اهميت بيشتري پيدا كرد و امروزه يكي ازمراكز مهم تربيتي جهاني براي هدايت مربيان پيش‌آهنگي به شمار مي‌آيد.

بعد از رونق پيش‌آهنگي در انگلستان ساير كشور‌هاي جهان نيز به تدريج اين نهضت مفيد تربيتي را پذيرفتند و از آنجا كه پيش‌آهنگي حس برادري و يگانگي را در بين جوانان سراسر جهان تقويت مي‌كند براي اداره و رهبري پيش‌آهنگي جهان سازماني به نام دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به وجود آمد كه ابتدا مركز آن در انگلستان بود و در سال 1958 به كانادا منتقل شد. امروزه 86 كشور از كشورهاي آزاد جهان از جمله ايران در دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي عضويت دارند.

بيدن پاول درزمان حياتش در مقام اولين رئيس پيش‌آهنگي جهان انتخاب شد و پس از مرگ او به احترام شخصيت و خدمات ارزندة وي از انتخاب شخص ديگري در مقام رئيس پيش‌آهنگي جهان خودداري كردند و 
بدين ترتيب بيدن پاول تنها رئيس پيش‌آهنگي جهان شناخته شد. بيدن پاول در سال 1949 زندگي را بدورد گفت و در آفريقا در ناحيه كنيا به خاك سپرده شد

© 2016 pishahang.org. All Rights Reserved. Designed By www.nesotek.com