پيش‌آهنگي براي اولين مرتبه در سال 1304 شمسي توسط آقاي ميرزا احمد امين زاده در ايران تأسيس شد و با وجود مشكلات و موانع فراوان با كوشش ايشان تا حدود سال 1310 فعاليت هاي آن ادامه يافت. درحدود سال 1310 به عراق مسافرت كردند و پس ازآن مدتي آقاي سيدرضا اخوي سرپرستي پيش‌آهنگي را عهده دار شدند.
در سال 1313 ترويج پيش‌آهنگي مورد توجه دولت قرار گرفت و وزارت فرهنگ مأمور اجراي آن شد و با طرح جديدي شروع به فعاليت نمود. در مهر ماه همان سال مسترگيبسن متخصص امريكايي براي سرپرستي تربيت بدني و پيش‌آهنگي به ايران دعوت شدند

اولين دورة كلاس مربيان پيش‌آهنگي درخرداد ماه 1314 با شركت 40 نفر از مربيان تهران و44 نفر از مربيان شهرستانها به مدت 15 روز تشكيل شد محل اين اردو در منظريه (اردوگاه شهيد باهنر) بود.
در طول تعطيلات تابستان همان سال مقررات وآيين ‌نامه‌هاي لازم براي اجراي پيش‌آهنگي در رسدها تهيه و تدوين شد و فعاليت هاي پيش آهنگي روز به روز در تمام شهرستان‌هاي كشورتوسعه يافت ولي با شروع وقايع شهريور1320 اين فعاليت‌ها متوقف شد ودر طول مدت يازده سال جز در يكي دو دسته كوچك فعاليت پيش‌آهنگي به چشم نمي‌خورد. علاقمندي و فعاليت آقايان ابراهيم صدري‌وجليل كتيبه‌اي‌وساير دوستانشان در اين دورة فترت قابل تمجيد و ستايش است. در سال 1332 آقاي دكتر حسين بنائي كه تحصيلات عالي خود را در رشتة تعليم و تربيت، روانشناسي وتربيت بدني در آمريكا به پايان رسانيده بود. مأمور تجديد سازمان پيش‌آهنگي ايران شد.. 
زنده ياد آقاي دكتر حسين بنائي كه در دورة قبل نيز از مربيان شايسته و علاقه‌مند بود با ايمان و علاقه قابل تحسيني فعاليت‌هاي پيش‌آهنگي را آغاز نمودند و در آذر ماه سال 1332 با تشكيل اولين كلاس مربيان پيش‌آهنگي نهضت جديد پيش‌آهنگي ايران آغاز شد.

پيش‌آهنگي ايران درآغاز اين دوره با مشكلات اجتماعي و موانع بسيار رو به رو بود ولي با علاقمندي و پشتكار آقاي دكتر بنائي و همكاران ايشان در سراسر كشور بر مشكلات و موانع مسلط شدند و موفقيتهاي پي‌در پي به شرح زير نصيب سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران شد.

در سال 1334 سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران از طرف دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به رسميت شناخته شد.
در سال 1335 اولين جمبوري ملي پيش‌آهنگان ايران تشكيل شد

در سال 1337 دومين جمبوري ملي پيش‌آهنگان ايران با شركت بيش از چهار هزار نفر پيش‌آهنگ تشكيل شد و در اين جمبوري پيش‌آهنگان كشورهاي پاكستان، تركيه، عراق، اردن، انگليس، ژاپن، آلمان و آمريكايي هاي مقيم ايران شركت داشتند.

در سال 1339 سومين جمبوري ملي پيش‌آهنگي ايران با شركت بيش از ده هزار نفر پيش‌آهنگ ايراني و خارجي تشكيل شد.

در سال 1339منظريه ( اردوگاه شهيد باهنر) از طرف دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به عنوان يك مركز بين‌المللي تربيت مربي و تشكيل كلاس‌ها شناخته شد. در همين سال آقاي دكتر حسين بنائي به عضويت كميته دوازده نفري پيش‌آهنگي جهان انتخاب شدند.

در سال 1341 انجمن طرفداران پيش‌آهنگي درايران تشكيل شد و عده‌اي از شخصيت‌هاي درجة اول مملكت عضويت اين انجمن را پذيرفتند

در سال 1341 اولين كنگرة پيش‌آهنگي ايران با شركت نمايندگان شوراهاي پيش‌آهنگي تمام استان‌هاي كشور در منظريه (اردوگاه‌ شهيد باهنر) تشكيل شد.

در سال 1342 دومين كنگره پيش‌آهنگي ايران علاوه برجلسة ساليانة شوراي عالي پيش‌آهنگي ايران با وجود تمام استانداران، مديران كل فرهنگ استان‌ها و نمايندگان شوراهاي پيش‌آهنگي استان‌ها تهران تشكيل شد
سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران در رديف قوي‌ترين سازمان‌هاي پيش‌آهنگي جهان قرار گرفته بود. روش صحيح و برنامه‌هاي جامع و متنوعي كه پي‌درپي از طرف سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران اجرا مي‌شد اين اميدواري را به وجود آورد كه درآيندة نزديك از سازمان ‌هاي پيش‌آهنگي‌ پيشرفته جهان پيشي‌ گرفته‌ و افتخارات بيشتري نصيب پيش‌‌آهنگان ايران سازد. در سال 1363 مجلس شوراي اسلامي فعاليت‌هاي پيش آهنگي را منحل كرد.

تأسيس مجدد سازمان پيش آهنگي ايران: رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران در تاريخ 24/12/57 يعني يك ماه پس از پيروزي انقلاب در اجتماع چندين هزار پيش‌آهنگ و مربيان پيش­آهنگي كه براي ديدار و بيعت با ايشان و كسب فيض از بياناتشان در مدرسه فيضيه قم گرد آمده بودند فرمودند: «پيش‌آهنگي بايد باقي بماند و به نهضت خود ادامه دهد» اين در شرايطي بود كه بعضي از گروهها كه شايد هنوز ماهيتشان براي عموم شناخته نشده بود نغمه هايي را در مورد لزوم انحلال ارتش و بعضي از سازمان­هاي ديگر مانند سازمان ملي پيش آهنگي ايران، ساز كرده بودند. امام راحل با ژرف‌نگري و علم و بصيرتي كه خاصه رهبري انقلاب بود و با توجه به مطالعات و گزارش هايي نيز كه خدمتشان تقديم شده بود نظر خود را مبني بر لزوم حفظ و بقاي پيش‌آهنگي بيان كردند. اما متأسفانه دستور صريح و مؤكد ايشان يكي دو سال بعد تا حدود زيادي رنگ باخت و به دست فراموشي سپرده شد به طوريكه مجلس شوراي اسلامي در سال 1361 سازمان پيش‌آهنگي ايران را با اختلاف تنها يك رأي مخالف بيشتر منحل نمود.


از همان زمان يكي ازعلاقمندان به فعاليت هاي پيش آهنگي كه در مدرسه فيضيه حضور داشت و شخصاً سخنان امام را شنيده بود تصميم گرفت دوباره فعاليت‌هاي مفيد پيش آهنگي را در ايران راه اندازي كند، اين شخص كسي نبود جز محسن زنجاني مؤسس جديد فعاليت هاي پيش آهنگي. وي در سال 1330 در تهران به دنيا آمد، دوران نوجواني و جواني را همراه با پيش كسوتان پيش آهنگ گذراند و از آنها نكات فراواني فراگرفت و به خاطر علاقه و ذكاوتي كه داشت در فعاليت هاي گروهي به عنوان سرجوخه و پايور و در نهايت به سمت مربي و مشاور پيش آهنگي هوايي نائل شد.
در سال 1351 به استخدام مركز فنون هواپيمايي ايران درآمد و دوره‌هاي تخصصي و فوق تخصصي را در زمينه‌ هواپيماهاي مدل راديو كنترل (بدون سرنشين) و هواپيماهاي مدل قابل پرواز گذراند. عمده فعاليت‌هاي انجام شده ايشان در زمينه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و اجرايي به شرح ذيل مي باشد:

در بخش آموزشي: تدوين كتاب آموزشي چگونه هواپيماي مدل بسازيم؟ (شامل 17 نقشه ساخت و پرواز هواپيماهاي مدل قابل پرواز )، برگزاري اردوهاي آموزشي دانش پرواز جهت مربيان آموزش و پرورش ، برگزاري دوره هاي آموزش تربيت مربي و راهنمايان اردو و گردشگري به تعداد 90 نفر معلمين آموزش و پرورش با همكاري اداره آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش كشور در سال 1363.

در بخش پژوهشي: تهيه و اجراي «طرح تحقيقاتي پيش‌آهنگي درجمهوري اسلامي ايران ضرورت، امكان و الگوها» و عضويت در شوراي بازنگري فعاليت‌هاي پيشتازان و فرزانگان سازمان دانش‌آموزي از فعاليت هاي برجسته ايشان مي‌باشد.
در زمينه اجرايي: تأسيس شركت پيش آهنگ كيش در سال 1375 و پس از آن تأسيس كانون آينده سازان پيش آهنگ (كاپ) ثبت سازمان ملي جوانان كه اين كانون در زمينه كارهاي فرهنگي و هنري، اجتماعي و توسعه گردشگري ارزان قيمت و گروهي تا كنون توانسته است تعداد000/200 نفر از جوانان و نوجوانان و خانواده هاي آنان را جهت برنامه‌هاي مختلف گردشگري برنامه ريزي، سازماندهي و اجرا نمايد.

آقاي زنجاني پس از ماه ها تلاش شبانه روزي و صرف وقت و هزينه در سال 1382 موفق به اخذ مجوز سازمان پيش آهنگي ايران از وزارت كشور گرديد، با تأسيس مجدد اين سازمان، پيش­آهنگي فعاليت‌هاي خود را در زمينه مشاركت در رشد نوجوانان و جوانان براي تبلور استعدادهاي جسمي، فكري، اجتماعي و معنوي آنان آغاز نمود.

© 2016 pishahang.org. All Rights Reserved. Designed By www.nesotek.com